Kaoru Hachisuka

From Save the Past
Jump to: navigation, search
Kaoru Hachisuka
Nationality Japanese
Family Uminosuke Hachisuka (father)
Tokio Morishima (son)
Chizuru Hachisuka (daughter)
Occupation Mayor
Affiliation Ward 24
Status Deceased
This page is for the real Kaoru Hachisuka. For the person who stole his identity, see Uminosuke Hachisuka.

Kaoru Hachisuka is a minor character in the backstory of The Silver Case. He was the father of Tokio Morishima and Chizuru Hachisuka, and the mayor of Ward 24. However, he was killed and replaced by Uminosuke Hachisuka, who operated under Kaoru's name and identity until his death. It is unknown exactly when this occurred, though it must have been after Uminosuke acquired his silver eye in 1979, and likely not long after the implementation of the Shelter Kids Policy.

The Silver Case characters
Protagonists Akira · Tokio Morishima
Heinous Crimes Unit Sumio Kodai · Tetsugoro Kusabi · Chizuru Hachisuka · Kiyoshi Morikawa · Morichika Nakategawa · Shinji Kotobuki · Sakura Natsume · Kenta Mikoshiba · Riley Kawabata
Other agents Daigo Natsume · Kenichi Sakamoto · Haruhiko Inomata · Ryu Munakata · Mokutaro Shiroyabu
Antagonists Kamui Uehara (Format Kamui, Kamui Fujiwara) · Ayame Shimohira · The Bat
Lunatics Ryo Kazan · Kyoko Kazan · Rumi Toba
Decoyman Yuriko Sonoda · Dr. Tachibana · Yuka Kawai · Kei Nanami · Kamui's Children
Spectrum Koichi Sugita · Hikaru Kobayashi · Kenichi Hiruma · Mizoguchi · Typhoon residents · Koichi's classmates
Parade Daikichi Sakaguchi · Michiru Kosaka · Hanao Hiseki · Fuyuki · Chairman Yukimura · Riru Yukimura
Kamuidrome Tomonori Furuya · Nakama · Sayaka Baian · Missing girl
Lifecut Takeshi Kinjo · TRUMP · Nezu
Placebo Red · Erika Yukawa · S. Inohana · Bartender · Mulholland lady · Slash · Yuu · Uminosuke Hachisuka · Catherine
Administrators Kaoru Hachisuka · Sundance Shot · Daizaburo Kai · Marionette Mother
Face Minato Sawaguchi · Chinami Otomo · Kana Makino